lunes, 7 de junio de 2010

Fira Entitats de Reus. Gràcies. Gracias.

Fira d'Entitats de Reus. Gràcies.

Volem agrair a tots els que ens van visitar en el nostre estand de la Fira d'Entitats de Reus.

Recordar a tots els que ens van visitar i tenen en el seu poder el fullet corresponent a Batejos de Vol de l'Aeroclub de Reus, que estiguin degudament segellats a la part posterior com verificació del seu pas i visita al nostre estand a la fira, que el guardin i que quan es decideixin a utilitzar-lo, aquest document li dóna dret a un descompte del 10% en els preus oficials per Batejos de Vol (excursions aèries). Per això, truqueu per informar-vos a l'Aeroclub de Reus, telèfon 977 771911.

El termini de validesa d'aquests descomptes especials d'oferta "Fira" per Batejos de Vol, caducarà el 31 de desembre de 2010.

Agrair també a l'Organització que ha fet possible la nostra participació a la Fira d'Entitats de Reus.

Us esperem!

Aeroclub de Reus
Aeroport de Reus
43204 REUS
www.racreus.com
racreus@racreus.com
Tel. 977 771911
--------------------------------------------------------


Feria de Entidades de Reus. Gracias.

Queremos agradecer a cuantos nos visitaron en nuestro stand de la Feria de Entidades de Reus.

Recordarles a todos los que nos visitaron y tienen en su poder el folleto correspondiente a Bautizos de Vuelo del Aeroclub de Reus, que estén debidamente sellados en su parte posterior como verificación de su paso y visita a nuestro stand en la feria, que lo guarden y que cuando se decidan a utilizarlo, este documento le da derecho a un descuento del 10% en los precios oficiales para Bautizos de Vuelo (excursiones aéreas). Para ello, llame para informarse al Aeroclub de Reus, teléfono 977 771911.

El plazo de validez de estos descuentos especiales de oferta "Feria" para Bautizos de Vuelo, caducará el 31 de diciembre de 2010.

Agradecer también a la Organización que ha hecho posible nuestra participación en la Feria de Entidades de Reus.

Os esperamos !

Aeroclub de Reus
Aeropuerto de Reus
43204 REUS
Telf. 977 771911
www.racreus.com
racreus@racreus.com