jueves, 8 de julio de 2010

Actualidad, Actualitat, News

Actualitat, Actualidad, News

Actividades, activitats. Activities. Aeroclub de Reus 2/5/1935 - 2/5/2010 - CAT - ES - EN

 • Recomanem diverses activitats previstes del sector aeronàutic, i últimes notícies de l'Aeroclub de Reus.

  Enllaços recomanats.

  - http://www.festivalaereovigo.com/ Festival aèri de Vigo 2010 i Concurs de Spotters.

  - Celebració del 75è aniversari de la fundació de l'Aeroclub de Reus i Inauguració del restaurat Hangar Històric de 1937, previst per al proper dia 18 de setembre de 2010, a les 11:30 hores. Acte privat per invitació personal.
  - SOCIS: Nous preus. Hem millorat els preus per la Diamond DA20-C1 eclipse: 115 euros - 126 euros (DM).
  - HANGAR AVIONS: Tenim places disponibles. Reserves i informació a l'Aeroclub de Reus, tel. +34 977 771911
  e-mail: racreus@racreus.com Preus: 3 euros m2.

  - Avions en Venda (renovació flota): 1 Cessna 152 o 1 Cessna 172, en bon estat. Informació Aeroclub de Reus.

 • Recomendamos diversas actividades previstas del sector aeronáutico, y últimas notícias del Aeroclub de Reus.

  Enlaces recomendados.

  - http://www.festivalaereovigo.com/ Festival aéreo de Vigo 2010. Y Concurso de Spotters.

  - Celebración del 75 aniversario de la fundación del Aeroclub de Reus e Inauguración del restaurado Hangar Histórico de 1937, previsto para el próximo día 18 de septiembre de 2010, a las 11:30 horas. Acto privado por invitación personal.
  - SOCIOS: Nuevos precios. Hemos mejorado los precios para la DIAMOND DA20 - C1 eclipse: 115 euros - 126 euros (DM).
  - HANGAR AVIONES: Tenemos plazas disponibles. Reservas e información en el Aeroclub de Reus, telf. +34 977 771911 o e-mail: racreus@racreus.com Precios: 3 euros m2.
  - Aviones en venta (renovación de flota): 1 Cessna 152 o 1 Cessna 172, en buen estado. Información en el Aeroclub de Reus.

 • NEWS:

  - Celebrating the 75th anniversary of the founding of the Aeroclub de Reus (1935-2010) and Inauguration of the restored historic Hangar 1937, scheduled for next September 18, 2010, at 11:30. Private act by personal invitation.
  - MEMBERS: New prices. We have increased prices for the DA20 Diamond - C1 Eclipse: 115 euros - 126 euros (DM).

  - AIRCRAFT HANGAR: We have places available. Reservations and information at the Aeroclub de Reus, phone +34 977 771911 or e-mail: racreus@racreus.com Price: 3 euros m2.

  - Aircraft for sale (renewal of fleet): a Cessna 152 or a Cessna 172, in good condition. Information on the Aeroclub de Reus.


  Aeroclub de Reus

  Escola de Pilots - Flying School - Escuela de Pilotos PPL-A

  Batejos de Vol - Flight Baptism - Bautizos de vuelo


  www.racreus.com
  racreus@racreus.com

Tel./Telef./Phone: +34 977 771911