jueves, 29 de abril de 2010

HANGAR HISTÒRIC 1937 - 2010Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Signatura de conveni.

El passat dia 17 d'abril de 2010, es va signar el Conveni econòmic de col laboració per rehabilitar i traslladar l'antic hangar militar de 1937, avui Hangar Històric, també anomenat dels russos, de l'Aeroport de Reus a les instal.lacions del Reial Aeroclub de Reus, destinat a hangar d'avions i a petit espai museístic de la història de l'aviació a Reus.

El conveni va ser signat pel president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet i el president de l'Aeroclub de Reus, Sr Enric Morralla.

Aquest projecte de trasllat i restauració de l'hangar de 1937 ha estat possible gràcies a la col.laboració de la Memòria Històrica de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Reus, Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Aena i el propi Aeroclub de Reus.

Està previst la seva inauguració durant el pròxim mes de juny de 2010, un cop acabades totalment les obres de rehabilitació d'aquest singular edifici i del seu entorn.

A aquest acte inaugural se li uneix la coincidència de la celebració del 75 aniversari de la fundació de l'Aeroclub de Reus (1935.05.02 - 2010.05.02). Felicitats i gràcies als fundadors amb el nostre major reconeixement.

Continuarem informant. Anem a celebrar-ho.

Aeroclub de Reus
------------------------------------------------------------------------------------


Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Firma de convenio.

El pasado día 17 de abril de 2010, se firmó el Convenio económico de colaboración para rehabilitar y trasladar el antiguo hangar militar de 1937, hoy Hangar Histórico, también denominado de los Rusos, del Aeropuerto de Reus a las instalaciones del Real Aeroclub de Reus, destinado a hangar de aviones y a pequeño espacio museístico de la historia de la aviación en Reus.


El convenio fue firmado por el Presidente de la Diputación de Tarragona, Sr. Josep Poblet y el Presidente del Aeroclub de Reus, Sr. Enric Morralla.


Este proyecto de traslado y restauración del hangar de 1937 ha sido posible gracias a la colaboración de la Memòria Històrica de la Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Reus, Patronat de Turisme de la Diputación de Tarragona, Aena y el propio Aeroclub de Reus.


Está previsto su inauguración durante el próximo mes de junio de 2010, una vez terminadas totalmente las obras de rehabilitación de este singular edificio y de su entorno.


A este acto inaugural se le une la coincidencia de la celebración del 75 aniversario de la fundación del Aeroclub de Reus (2/05/1935 – 2/05/2010). Felicidades y gracias a los fundadores con nuestro mayor reconocimiento.


Continuaremos informando. Vamos a celebrarlo.


Aeroclub de ReusTelf. 977 771911

Aeroport de Reus. 43204 REUS.

No hay comentarios: